V těchto zásadách zpracování osobních údajů vám vysvětlíme, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup, proč a kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete, a proto jsme informace dále přehledně rozdělili tak, abyste se v nich snadno zorientovali, ať už jen prohlížíte naše stránky, nebo se stanete našimi klienty.
Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (ano, je to GDPR).
Kdo je správce osobních údajů
Vaše údaje zpracovává: JESTIC CZECH, s.r.o., se sídlem 28. října 15/196, 709 00 Ostrava, IČ:27837335
S údaji budeme pracovat, pokud:
 1. Jste našimi klienty 
 2. Spolu komunikujeme
 3. Navštívíte náš web
 Vaše práva týkající se osobních údajů
Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:
 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena
Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na navratil@jesticczech.cz nebo písemně na adrese 28. října 15/197, 709 00 Ostrava 9. Jen dáváme předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech nemusíme být schopni plně vyhovět. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
1. Osobní údaje klientů
Které osobní údaje zpracováváme:
 • jméno, příjmení
 • bankovního účtu
 • adresu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete 
 
Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho tak můžeme činit:
 1. Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme, abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby. Bez poskytnutí těchto údajů to tedy nepůjde. 
Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu ještě delší.
Kdo může mít k údajům přístup:
Se zpracováním údajů mohou můžou přijít do styku naší zaměstnanci a advokáti.
3. Osobní údaje při komunikaci s námi
Které osobní údaje zpracováváme:
 • jméno, příjmení nebo firmu
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • text zprávy
Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:
Komunikace je náš oprávněný zájem, údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět. 
Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu, maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci. 
Kdo může mít k údajům přístup: 
 • zaměstnanci
4. Cookies a prohlížení webu
Pro fungování našeho webu využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, preferenční, statistické a marketingové. 
Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s Vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše webové stránky vůbec funkční a mohli jste nás kontaktovat anebo si objednat naši službu. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme Váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.
Využíváme také preferenční cookies, ty umožňují webovým stránkám zapamatovat si údaje, které jste do nich vložili. Díky tomu si webové stránky budou pamatovat třeba vámi preferovaný jazyk webu. K jejich použití potřebujeme Váš souhlas, který můžete kdykoli odmítnout kliknutím na ikonu. Pokud však tyto cookies odmítnete, web se vám nemusí zobrazovat tak, aby vám jeho použití 100% vyhovovalo.
Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme váš souhlas s jednou výjimkou. Sledovat pouze údaje o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek můžeme i bez vašeho souhlasu, protože tyto cookies téměř nezasahují do vašeho soukromí. Opět je ale samozřejmě můžete odmítnout kliknutím na ikonu. 
Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobovat naši nabídku vašim potřebám a zobrazovat vám relevantní reklamu. Potřebujeme k tomu váš souhlas. Odmítnout tyto cookies můžete kliknutím na ikonu. 
V tabulce níže najdete i neklasifikované cookies, které jsou v procesu klasifikace s poskytovateli jednotlivých cookies. Jakmile je klasifikujeme, přiřadíme je do jedné ze skupin cookies popsaných výše.
Kdo může mít k údajům přístup:
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 261 68 685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Microsoft Clarity, provozovanou společností Microsoft Corporation, se sídlem Redmond, 980 52, USA
Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:
 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • službou Google Adwords
  • https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs&ref_topic=1626336
 • službou Sklik
  • https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/
Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Nutné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Preferenční cookies jsou uchovávány pouze po dobu jedné session. Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na navratil@jesticczech.cz.